Informatieverzoek voor makers.

Sinds 2022 is de transparantieverplichting conform de Auteurswet in werking getreden. Op grond van artikel 25ca van de Auteurswet wordt de mogelijkheid geboden aan makers om rapportages op te vragen van de exploitatiewijzen en inkomsten die zijn gekoppeld aan de programma’s waar aan is meegewerkt. Doormiddel van dit formulier kunt u, indien u daarvoor in aanmerking komt, een verzoek indienen bij Talpa Network.

Om in aanmerking te komen voor dit rapportageverzoek, dient u tenminste:

  • Een maker of uitvoerend kunstenaar te zijn;

  • Wie een significante bijdrage heeft geleverd aan de productie/uitvoering van het desbetreffende programma

  • En u ten tijde van de productie niet in dienst was van Talpa Network of andere Talpa ondernemingen.

  • Met de exploitatie van de productie/uitvoering van het desbetreffende programma een exploitatieopbrengst is behaald die hoger is dan het drempelbedrag

Definities: 

  • Maker: degene die een eigen werk tot stand heeft gebracht, dat zich kenmerkt door vrij en creatieve keuzen van deze persoon;

  • Uitvoerend kunstenaar: de toneelspeler, zanger, musicus, danser, acteur en iedere andere persoon die een werk of kunst opvoert, zingt, voordraagt of op andere wijze uitvoert;

  • Significante bijdrage: een belangrijke artistieke bijdrage, bepalend voor de inhoud en vorm van het media-aanbod, doorslaggevend in de toon en inhoud;

  • Drempelbedrag: totale inkomsten van €1.000,- per jaar.